Môj Právnik
   

02 555 713 83


0904 898 966

mail

 
      INFOLINKA: po-pia 10:00 - 18:00, pon do 16:30  
   
 
 
 
 

Aká je cena: cenník

 
 
 
Untitled Document

Úvod

Náhrada škody

Trestné, priestupkové a správne právo

Záväzkové právo

Poistné právo

Vlastnícke právo

Nájomné a susedské právo

Pracovné právo

 
 
 
  Untitled Document

Firemný právnik

Nájomé právo


je ochrana práva poistenej osoby v sporoch vyplývajúcich z nájomných zmlúv, ak je poistená osoba nájomca hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti.

Príklad:

Poistená osoba má uzatvorenú zmluvu o nájme nebytového priestoru, ktorý využíva ako svoju kanceláriu. Prenajímateľ však nájomné každý mesiac bez dohody s poistenou osobou zvyšuje.

Poistenej osobe poradíme, ako postupovať a budeme ju v spore s prenajímateľom zastupovať.

Susedské právo

je ochrana práva poistenej osoby v susedských sporoch, pri ohrozovaní nad mieru primeranú pomerom rôznymi emisiami (prachom, pachom, dymom, parami, odpadom, svetlom, tienením a pod.), ak sa spor týka nehnuteľností, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.

 
 
 
 
 
Mám záujem o bližšie informácie

Po kompletnom vyplnení a zaslaní vstupných údajov Vás budeme kontaktovať a informovať aj o cene poistného:

ičo:*
názov firmy:
mail:*
kontaktná osoba:
trhová * hodnota nehnuteľností:  
počet * pracovníkov:
ročný*
obrat:
počet MV1 do 3,5 tony:* ks
 
vysvetlivky:
1MV -motorové vozidlo 

*
- POVINNÉ ÚDAJE

počet MV1 nad 3,5 tony:* ks
telefónne číslo:*
 
vaše otázky:


 

Copyright © 2008-2020 poistenie.mojPravnik.sk