Môj Právnik
   

02 555 713 83


0904 898 966

mail

 
      INFOLINKA: po-pia 10:00 - 18:00, pon do 16:30  
   
 
 
 
 

Aká je cena: cenník

 
 
 
Untitled Document

Úvod

Náhrada škody

Trestné, priestupkové a správne právo

Záväzkové právo

Poistné právo

Vlastnícke právo

Nájomné a susedské právo

Pracovné právo

 
 
 
  Untitled Document

Firemný právnik

Poistné právo


je ochrana práv poistenej osoby v sporoch s poisťovňami vrátane sporov s poisťovňou Wüstenrot (s výnimkou sporov z poistenia právnej ochrany) napr. poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie nehnuteľnosti, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie a pod.

Poznámka: Do rozsahu poistného krytia spadajú len komerčné poistenia, nie verejné zdravotné poistenie, sociálne zabezpečenie, dôchodkové poistenie vrátane doplnkového dôchodkového poistenia ( tzv. 2. a 3. pilier).

Zastupovanie poistenej osoby v prípadoch, keď poisťovňa:

• neoprávnene zvýši poistné,
• odmieta zaplatiť poistné plnenie,
• ukončí poistnú zmluvu v rozpore so zákonom,
• postupuje v rozpore so všeobecnými poistnými podmienkami alebo zákonom a pod.

 
 
 
 
 
Mám záujem o bližšie informácie

Po kompletnom vyplnení a zaslaní vstupných údajov Vás budeme kontaktovať a informovať aj o cene poistného:

ičo:*
názov firmy:
mail:*
kontaktná osoba:
trhová * hodnota nehnuteľností:  
počet * pracovníkov:
ročný*
obrat:
počet MV1 do 3,5 tony:* ks
 
vysvetlivky:
1MV -motorové vozidlo 

*
- POVINNÉ ÚDAJE

počet MV1 nad 3,5 tony:* ks
telefónne číslo:*
 
vaše otázky:


 

Copyright © 2008-2020 poistenie.mojPravnik.sk