Môj Právnik
   

02 555 713 83


0904 898 966

mail

 
      INFOLINKA: po-pia 10:00 - 18:00, pon do 16:30  
   
 
 
 
 

Aká je cena: cenník

 
 
 
Untitled Document

Úvod

Náhrada škody

Trestné, priestupkové a správne právo

Záväzkové právo

Poistné právo

Vlastnícke právo

Nájomné a susedské právo

Pracovné právo

 
 
 
  Untitled Document

Firemný právnik

Trestné, priestupkové a správne právo


zastupovanie poistenej osoby (a jej zamestnancov) v trestnom, priestupkom alebo správnom konaní, ak je obvinená z nedbanlivostného trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu.

V okamihu, keď bude poistená osoba alebo jej zamestnanec obvinený, bude jej pridelený advokát, ktorý ju v trestnom konaní bude zastupovať a obhajovať.

Poznámka: Pri posudzovaní, či sa jedná o trestný čin alebo priestupok spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselne, sme viazaní kvalifikáciou skutku vykonanou orgánmi činnými v trestnom konaní. Pre posúdenie krytia je teda záväzné stanovisko polície, vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu, či skutok považujú za úmyselný alebo nedbanlivostný.

Príklad:

Slovenská obchodná inšpekcia vykonala u poistenej osoby kontrolu na dodržiavanie zákona o ochrane spotrebiteľa. Na základe výsledkov kontroly začala voči poistenej osobe správne konanie, v ktorom je možné uložiť pokutu až do výšky 66.388 €.

V okamihu, keď bude voči poistenej osobe zahájené správne konanie, bude jej pridelený advokát, ktorý ju bude v tomto konaní zastupovať a obhajovať.

 
 
 
 
 
Mám záujem o bližšie informácie

Po kompletnom vyplnení a zaslaní vstupných údajov Vás budeme kontaktovať a informovať aj o cene poistného:

ičo:*
názov firmy:
mail:*
kontaktná osoba:
trhová * hodnota nehnuteľností:  
počet * pracovníkov:
ročný*
obrat:
počet MV1 do 3,5 tony:* ks
 
vysvetlivky:
1MV -motorové vozidlo 

*
- POVINNÉ ÚDAJE

počet MV1 nad 3,5 tony:* ks
telefónne číslo:*
 
vaše otázky:


 

Copyright © 2008-2020 poistenie.mojPravnik.sk