Môj Právnik
   

02 555 713 83


0904 898 966

mail

 
      INFOLINKA: po-pia 10:00 - 18:00, pon do 16:30  
   
 
 
 
 

Aká je cena: cenník

 
 
 
Untitled Document

Úvod

Náhrada škody

Trestné, priestupkové a správne právo

Záväzkové právo

Poistné právo

Vlastnícke právo

Nájomné a susedské právo

Pracovné právo a diskriminácia

Auto a vodič

 
 
 
  Untitled Document

Osobný právnik

Vlastnícke právo


je ochrana práv poistenej osoby pri neoprávnenom zásahu tretej osoby do vlastníckeho práva k hnuteľným veciam alebo nehnuteľnostiam, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.

POZOR! Spory súvisiace s kúpou a predajom alebo financovaním nehnuteľnosti nie sú poistením kryté.

Príklady:

1. Poistená osoba si zakúpila obraz od známeho slovenského maliara. Zavesila ho doma na stenu. Po mesiaci prišiel k nej na návštevu známy. Tvrdil, že predmetný obraz je jeho a niekto mu ho pred mesiacom ukradol. Poistená osoba mu hneď ukázala doklad o kúpe, napriek tomu známy trval na tom, že obraz je jeho. Keďže sa na mieste nevedeli dohodnúť, podal známy žalobu o určenie vlastníctva k obrazu.

Poistenú osobu v tomto konaní budeme zastupovať a obhajovať jeho vlastnícke právo k obrazu.

2. Poistená osoba si kúpila chalupu spolu s ovocným sadom od pána Michala, na ktorej trávila každý víkend. Po príchode však zistila, že pôvodný susedov plot bol odstránený a bol postavený nový, ktorý však ubral z jej sadu 50m2. Ozvala sa jej suseda, ktorá tvrdí, že plot je postavený dobre, pretože 50m2 z ovocného sadu je jej vlastníctvom.

Situáciu poistnej osoby preskúmame a v konaní ju budeme zastupovať.

 
 
 
 
 
Mám záujem o bližšie informácie

Po kompletnom vyplnení a zaslaní vstupných údajov Vás budeme kontaktovať:

meno:
priezvisko:
mail:*
produkt:* základný balík PERFEKT (basic + auto/vodič) 95 €1 / 140 €2
redukovaný balík BASIC (bez auta) 65€1 / 95 €2
typ  
špeciálny balík AUTO a VODIČ 50 €1
rok narodenia:
 
vysvetlivky: 1 - jednotlivec
2 - rodina
 

*
- POVINNÉ ÚDAJE

ulica:
číslo:
mesto:*
psč:
telefónne číslo:*
 
vaše otázky:


 

Copyright © 2008-2020 poistenie.mojPravnik.sk