Môj Právnik
   

02 555 713 83


0904 898 966

mail

 
      INFOLINKA: po-pia 10:00 - 18:00, pon do 16:30  
   
 
 
 
 

Aká je cena: cenník

 
 
 
Untitled Document

Úvod

Náhrada škody

Trestné, priestupkové a správne právo

Záväzkové právo

Poistné právo

Vlastnícke právo

Nájomné a susedské právo

Pracovné právo

 
 
 
  Untitled Document

Firemný právnik

Teraz sa už máte na koho kedykoľvek obrátiť,
bez strachu o účet za poradenstvo.


Právna ochrana v prípadoch a sporoch súvisiacich s výkonom podnikateľskej činnosti klienta, v sporoch súvisiacich s jeho hnuteľným majetkom, motorovými vozidlami uvedenými v poistnej zmluve alebo nehnuteľným majetkom uvedeným v poistnej zmluve.

Kto:
1) právnická osoba, ktorá je zapísaná v obchodnom registri a je uvedená v poistnej zmluve ako poistený,
2) štatutárny zástupca poisteného,
3) fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť na základe živnostenského zákona a je uvedená v poistnej zmluve ako poistený,
4) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitných predpisov, na základe iného než živnostenského oprávnenia alebo ktorá je zapísaná v inom než obchodnom registri a je uvedená v poistnej zmluve ako poistený (lekár, farmaceut, advokát, notár, architekt, daňový poradca),
5) zamestnanci klienta, ale iba v čase výkonu pracovnej činnosti a v súvislosti s jej výkonom.


Kedykoľvek 24 hodín denne sa môžete telefonicky radiť a konzultovať s právnikom.

Vypracujeme právnu analýzu alebo stanovisko, zastúpime Vás v mimosúdnom, súdnom, odvolacom, správnom a exekučnom konaní, budeme Vás informovať o uskutočnených krokoch.

Uhradíme za Vás súdne poplatky (6% hodnoty sporu) a trovy zastupovania (advokát, znalec, tlmočník, doprava a ubytovanie Vás a svedkov a pod.) až do výšky 70.000,- €.

Chránime Vaše práva a nároky až do vyriešenia problému bez Vašej finančnej spoluúčasti!

 
 
 
 
 
Mám záujem o bližšie informácie

Po kompletnom vyplnení a zaslaní vstupných údajov Vás budeme kontaktovať a informovať aj o cene poistného:

ičo:*
názov firmy:
mail:*
kontaktná osoba:
trhová * hodnota nehnuteľností:  
počet * pracovníkov:
ročný*
obrat:
počet MV1 do 3,5 tony:* ks
 
vysvetlivky:
1MV -motorové vozidlo 

*
- POVINNÉ ÚDAJE

počet MV1 nad 3,5 tony:* ks
telefónne číslo:*
 
vaše otázky:


 

Copyright © 2008-2020 poistenie.mojPravnik.sk