Môj Právnik
   

02 555 713 83


0904 898 966

mail

 
      INFOLINKA: po-pia 10:00 - 18:00, pon do 16:30  
   
 
 
 
 

Aká je cena: cenník

 
 
 
Untitled Document

Úvod

Náhrada škody

Trestné, priestupkové a správne právo

Záväzkové právo

Poistné právo

Vlastnícke právo

Nájomné a susedské právo

Pracovné právo a diskriminácia

Auto a vodič

 
 
 
  Untitled Document

Osobný právnik

Poistenie právnej ochrany AUTO a VODIČ


ochrane práv v sporoch o náhradu škody na veciach a zdraví, ktoré vznikli v súvislosti s vedením motorového vozidla
zastupovaní v trestnom, priestupkovom alebo správnom konaní, ak by ste boli obvinený z nedbanlivostneho trestného činu, priestupku, alebo iného správneho deliktu v súvislosti s vedením motorového vozidla vrátane konania o znovunadobudnutie vodičského alebo technického preukazu
tlmočnícke služby pri komunikácii s políciou alebo účastníkom dopravnej nehody v zahraničí
ochrana práv v sporoch, kde porušila svoje povinnosti druhá strana (napr. pri kúpe, predaji, prenájme alebo oprave vozidla)
ochrana práv v sporoch s poisťovňami v súvislosti s vedením mototrového vozidla – navýšenie poistného, odmietnutie plnenia alebo priznanie nízkeho plnenia (povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, úrazové poistenie, poistenie škody spôsobenej zamestnávateľovi pri výkone povolania) atď.

Dôležité!
Poistné krytie sa vzťahuje iba na tie poistné udalosti, ktoré poistenej osobe vznikli pri používaní MV na súkromné účely.

 
 
 
 
 
Mám záujem o bližšie informácie

Po kompletnom vyplnení a zaslaní vstupných údajov Vás budeme kontaktovať:

meno:
priezvisko:
mail:*
produkt:* základný balík PERFEKT (basic + auto/vodič) 95 €1 / 140 €2
redukovaný balík BASIC (bez auta) 65€1 / 95 €2
typ  
špeciálny balík AUTO a VODIČ 50 €1
rok narodenia:
 
vysvetlivky: 1 - jednotlivec
2 - rodina
 

*
- POVINNÉ ÚDAJE

ulica:
číslo:
mesto:*
psč:
telefónne číslo:*
 
vaše otázky:


 

Copyright © 2008-2020 poistenie.mojPravnik.sk