Môj Právnik
   

02 555 713 83


0904 898 966

mail

 
      INFOLINKA: po-pia 10:00 - 18:00, pon do 16:30  
   
 
 
 
 

Aká je cena: cenník

 
 
 
Untitled Document

Úvod

Náhrada škody

Trestné, priestupkové a správne právo

Záväzkové právo

Poistné právo

Vlastnícke právo

Nájomné a susedské právo

Pracovné právo a diskriminácia

Auto a vodič

 
 
 
  Untitled Document

Osobný právnik

Náhrada škody


je ochrana práv poistenej osoby v sporoch o náhradu škody, pokiaľ poistená osoba utrpí škodu na veciach, zdraví alebo inú majetkovú škodu.

Príklady:

1. Poistená osoba je ako cyklista účastníkom dopravnej nehody, vodič auta jej spôsobí škodu na bicykli. Zároveň musí byť poistená osoba ošetrená v nemocnici a vzhľadom na zranenia je práceneschopná 15 dní.

• škoda na bicykli = vecná škoda: 299 €
• bolestné = škoda na zdraví : 830 €
SPOLU poistená osoba utrpela škodu: 1.129 €

Poistenej osobe poradíme, čo všetko si môže uplatniť a u koho, aké doklady sú k tomu potrebné. Škodu budeme pre poistenú osobu vymáhať.

Na porovnanie:

Bez poistenia právnej ochrany by riešenie takého prípadu stálo poistenú osobu približne 497,50 € (súdny poplatok 68 € + odmena advokátovi za 7 úkonov právnej pomoci vypočítaná podľa vyhlášky č. 655/2004).

2. Susedovi vytiekla práčka, vytopil poistenej osobe dve izby a chodbu. Poistená osoba musela všetky izby vymaľovať a opraviť parkety v izbách. Celková škoda dosiahla sumu 564,50 €.

Poistenej osobe poradíme, v akej výške sused za škodu zodpovedá, aké doklady sú potrebné pre uplatnenie nároku na náhradu škody a následne tento nárok aj uplatníme.

Na porovnanie:

Bez poistenia právnej ochrany by riešenie takého prípadu stálo poistenú osobu približne 463,50 € (súdny poplatok 34 € + odmena advokátovi za 7 úkonov právnej pomoci vypočítaná podľa vyhlášky č. 655/2004 v mimosúdnom s súdnom konaní).

 
 
 
 
 
Mám záujem o bližšie informácie

Po kompletnom vyplnení a zaslaní vstupných údajov Vás budeme kontaktovať:

meno:
priezvisko:
mail:*
produkt:* základný balík PERFEKT (basic + auto/vodič) 95 €1 / 140 €2
redukovaný balík BASIC (bez auta) 65€1 / 95 €2
typ  
špeciálny balík AUTO a VODIČ 50 €1
rok narodenia:
 
vysvetlivky: 1 - jednotlivec
2 - rodina
 

*
- POVINNÉ ÚDAJE

ulica:
číslo:
mesto:*
psč:
telefónne číslo:*
 
vaše otázky:


 

Copyright © 2008-2020 poistenie.mojPravnik.sk