Môj Právnik
   

02 555 713 83


0904 898 966

mail

 
      INFOLINKA: po-pia 10:00 - 18:00, pon do 16:30  
   
 
 
 
 

Aká je cena: cenník

 
 
 
Untitled Document

Úvod

Náhrada škody

Trestné, priestupkové a správne právo

Záväzkové právo

Poistné právo

Vlastnícke právo

Nájomné a susedské právo

Pracovné právo a diskriminácia

Auto a vodič

 
 
 
  Untitled Document

Osobný právnik

Pracovné právo


je ochrana práva poistenej osoby ako zamestnanca v sporoch so zamestnávateľom.

Príklady:

1. Zamestnávateľ dal poistenej osobe výpoveď, poistená osoba s ňou nesúhlasí a myslí si, že je neplatná. Poistená osoba však nevie, čo môže ďalej podniknúť, aby mohla opäť chodiť do práce.

Výpoveď preskúmame, zistíme, či zamestnávateľ splnil zákonom požadované podmienky a poistenú osobu budeme v spore so zamestnávateľom zastupovať.

1. Zamestnávateľ poistenej osobe oznámil, že od dnes bude pracovať v Nitre, hoci dovtedy mala miesto výkonu práce v Žiline. Poistená osoba s tým nesúhlasí, pretože ju cestovanie bude stáť veľa času a peňazí, nevie, či na to zamestnávateľ má právo alebo nie.

Preskúmame pracovnú zmluvu poistenej osoby vrátane všetkých dodatkov a následne dáme poistenej osobe stanovisko k jej prípadu a poradíme, ako postupovať.

Diskriminácia

je ochrana práv poistenej osoby a zastupovanie poistenej osoby v sporoch súvisiacich s diskrimináciou, v prípade, ak je poistená osoba diskriminovaná napr. ako zamestnanec, spotrebiteľ a pod.

Možno ste už mali niekedy pocit, že Vás odmietli zamestnať pre Váš vek, zdravotné postihnutie, pohlavie, etnický pôvod, sexuálnu orientáciu alebo vierovyznanie. K priamej diskriminácii dochádza, keď sa s jedným človekom zaobchádza v podobnej situácii horšie ako s iným pre jeho určitú vlastnosť. Príkladom priamej diskriminácie je pracovná ponuka, v ktorej je uvedené: Osoby staršie ako 40 rokov sa nemôžu uchádzať o toto pracovné miesto.

V skutočnosti však diskriminácia nebýva taká očividná, a preto sa v zákonoch rieši aj nepriama diskriminácia.

K nepriamej diskriminácii dochádza, keď zdanlivo neutrálny postup znevýhodňuje osobu v porovnaní s inou osobou. Nepriama diskriminácia je teda niečo, čo navonok môže vyzerať ako rovnaké zaobchádzanie, ale pri bližšom skúmaní má diskriminačný efekt.

Každý prípad sa posudzuje s ohľadom na konkrétne okolnosti. Nie každá diskriminácia je protiprávna. Diskrimináciou nie je, ak predpis, ktorý by inak predstavoval diskrimináciu, je objektívne odôvodnený sledovaním oprávneného záujmu a je primeraný a nevyhnutný na jeho dosiahnutie. Nie je napríklad diskrimináciou, ak sú niektoré práce zakázané tehotným ženám.

 
 
 
 
 
Mám záujem o bližšie informácie

Po kompletnom vyplnení a zaslaní vstupných údajov Vás budeme kontaktovať:

meno:
priezvisko:
mail:*
produkt:* základný balík PERFEKT (basic + auto/vodič) 95 €1 / 140 €2
redukovaný balík BASIC (bez auta) 65€1 / 95 €2
typ  
špeciálny balík AUTO a VODIČ 50 €1
rok narodenia:
 
vysvetlivky: 1 - jednotlivec
2 - rodina
 

*
- POVINNÉ ÚDAJE

ulica:
číslo:
mesto:*
psč:
telefónne číslo:*
 
vaše otázky:


 

Copyright © 2008-2020 poistenie.mojPravnik.sk