Môj Právnik
   

02 555 713 83


0904 898 966

mail

 
      INFOLINKA: po-pia 10:00 - 18:00, pon do 16:30  
   
 
 
 
 

Aká je cena: cenník

 
 
 
Untitled Document

Úvod

Náhrada škody

Trestné, priestupkové a správne právo

Záväzkové právo

Poistné právo

Vlastnícke právo

Nájomné a susedské právo

Pracovné právo a diskriminácia

Auto a vodič

 
 
 
  Untitled Document

Osobný právnik

Trestné, priestupkové a správne právo


je zastupovanie poistenej osoby v trestnom, priestupkom alebo správnom konaní, ak je obvinená z nedbanlivostného trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu.

Príklad:

Poistená osoba zrazí ako cyklista malé dieťa a zraní ho. Dieťa musí byť prevezené do nemocnice a je mesiac hospitalizované. Voči poistenej osobe sa začne trestné stíhanie pre ublíženie na zdraví z nedbanlivosti. V okamihu, keď bude poistená osoba obvinená, bude jej pridelený advokát, ktorý ju v trestnom konaní bude zastupovať a obhajovať.

Na porovnanie:

Bez poistenia právnej ochrany by obhajoba v trestnom konaní stála poistenú osobu minimálne 376,50€ (odmena advokátovi za 7 úkonov právnej pomoci vypočítaná podľa vyhlášky č. 655/2004). Výsledok trestného konania závisí aj od šikovnosti a profesionality právneho zástupcu.

Poznámka: Pri posudzovaní, či sa jedná o trestný čin alebo priestupok spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselne, sme viazaní kvalifikáciou skutku vykonanou orgánmi činnými v trestnom konaní. Pre posúdenie krytia je teda záväzné stanovisko polície, vyšetrovateľa, prokurátora alebo sudcu, či skutok považujú za úmyselný alebo nedbanlivostný.

 
 
 
 
 
Mám záujem o bližšie informácie

Po kompletnom vyplnení a zaslaní vstupných údajov Vás budeme kontaktovať:

meno:
priezvisko:
mail:*
produkt:* základný balík PERFEKT (basic + auto/vodič) 95 €1 / 140 €2
redukovaný balík BASIC (bez auta) 65€1 / 95 €2
typ  
špeciálny balík AUTO a VODIČ 50 €1
rok narodenia:
 
vysvetlivky: 1 - jednotlivec
2 - rodina
 

*
- POVINNÉ ÚDAJE

ulica:
číslo:
mesto:*
psč:
telefónne číslo:*
 
vaše otázky:


 

Copyright © 2008-2020 poistenie.mojPravnik.sk