Môj Právnik
   

02 555 713 83


0904 898 966

mail

 
      INFOLINKA: po-pia 10:00 - 18:00, pon do 16:30  
   
 
 
 
 

Aká je cena: cenník

 
 
 
Untitled Document

Úvod

Náhrada škody

Trestné, priestupkové a správne právo

Záväzkové právo

Poistné právo

Vlastnícke právo

Nájomné a susedské právo

Pracovné právo a diskriminácia

Auto a vodič

 
 
 
  Untitled Document

Osobný právnik

Nájomé právo


je ochrana práva poistenej osoby v sporoch vyplývajúcich z nájomných zmlúv, ak je poistená osoba nájomca hnuteľnej veci alebo nehnuteľnosti.

Príklad:

1. Poistená osoba má spolu s rodinou uzatvorenú zmluvu o nájme dvojizbového bytu. Prenajímateľ jedného dňa vymení zámok na dverách a telefonicky poistenej osobe oznámi, že jej nájom končí a musí sa do zajtra vysťahovať.

Keďže prenajímateľ nepostupoval v súlade so zákonom, poistenú osobu budeme v spore s prenajímateľom zastupovať a obhajovať jej práva.

Susedské právo

je ochrana práva poistenej osoby v susedských sporoch, pri ohrozovaní nad mieru primeranú pomerom rôznymi imisiami (prachom, pachom, dymom, parami, pachmi, odpadom, svetlom, tienením a pod.), ak sa spor týka nehnuteľností, ktoré sú uvedené v poistnej zmluve.

Príklady:

1. Sused poistenej osoby býva v dome, o ktorý sa vôbec nestará, je v dezolátnom stave. Poistená osoba má odôvodnené obavy o svoj majetok aj život, pretože zo susedovho domu stále padajú škridle a omietka, čo môže poškodiť jej dom, v tom horšom prípade dokonca zraniť ju alebo členov jej rodiny.

Situáciu zanalyzujeme a prvotne poistenej osobe poradíme, na ktoré úrady môže podať sťažnosť. Následne budeme poistenú osobu v spore so susedom zastupovať.

2. Sused poistenej osoby sústavne spaľuje na dvore rôzne veci, čím spôsobuje neuveriteľný dym, takže poistená osoba nemôže ani vyjsť na dvor alebo otvoriť okno. Čo v takomto prípade?

Poistenej osobe poradíme, na ktorý úrad štátnej správy sa môže obrátiť, kam môže podať sťažnosť, ktorý úrad môže susedovi uložiť pokutu, resp. túto činnosť zakázať.

Poznámka: Na jednej zmluve môžu byť poistené maximálne tri nehnuteľnosti. Nehnuteľnosti musia byť v zmluve uvedené pre riziko Vlastnícke právo, susedské právo, poistné právo a záväzné právo. Pri riziku Nájomné právo sa poistná ochrana poskytuje bez ohľadu na to, či je konkrétna nehnuteľnosť uvedená v poistnej zmluve. Podmienkou je, aby bola poistená osoba nájomcom tejto nehnuteľnosti.

 
 
 
 
 
Mám záujem o bližšie informácie

Po kompletnom vyplnení a zaslaní vstupných údajov Vás budeme kontaktovať:

meno:
priezvisko:
mail:*
produkt:* základný balík PERFEKT (basic + auto/vodič) 95 €1 / 140 €2
redukovaný balík BASIC (bez auta) 65€1 / 95 €2
typ  
špeciálny balík AUTO a VODIČ 50 €1
rok narodenia:
 
vysvetlivky: 1 - jednotlivec
2 - rodina
 

*
- POVINNÉ ÚDAJE

ulica:
číslo:
mesto:*
psč:
telefónne číslo:*
 
vaše otázky:


 

Copyright © 2008-2020 poistenie.mojPravnik.sk